Cenas

• Veļas mazgāšana līdz 10 kg — EUR 6,00
• Veļas mazgāšana līdz 18 kg — EUR 9,50
• Žāvētājs 14 kg (15 min) — EUR 1,80
• Žāvētājs 25 kg (15 min) — EUR 2,30
• Pakalpojums «Izmazgāt manā vietā» — EUR 2,00
• Klienta karte — EUR 3,00

• Стирка белья до 10 кг — EUR 6,00
• Стирка белья до 18 кг — EUR 9,50
• Сушилка 14 кг (15 мин.) — EUR 1,80
• Сушилка 25 кг (15 мин.) — EUR 2,30
• Услуга «Постирать за меня» — EUR 2,00
• Карта клиента — EUR 3,00